Psychologen- en therapeutenpraktijk met vergoeding
  • Registercounsellor ABvC®
  • Register therapeut BCZ®
  • HQT®

Beroepsvereniging en klachtenregeling

Beroepsvereniging en klachtenregeling

Elke psycholoog en therapeut van Gezondheids- en Ontwikkelingsbureau is aangesloten bij verschillende beroepsverenigingen. Dit betekent dat er aan bepaalde eisen moet worden voldaan. Jaarlijkse opleidingen, bijscholing, supervisie en intervisie zijn de minimale eisen die worden gesteld om kwaliteit te kunnen waarborgen. Daarbij moet elke psycholoog en therapeut voldoen aan een gedragscode en is aangesloten bij een klachtencommisie. Op het profiel van de psycholoog c.q. therapeut is deze informatie terug te vinden. Door dat onze psychologen en therapeuten aan deze eisen voldoen, worden ze vergoed door vele zorgverzekeringen.


GOB Leiden werkt o.a. samen met: