Psychologen- en therapeutenpraktijk zonder wachtlijst
  • Registercounsellor ABvC®
  • Register therapeut BCZ®
  • HQT®

Beroepsvereniging en klachtenregeling

Beroepsvereniging en klachtenregeling

Elke psycholoog en therapeut bij GOB is aangesloten bij diverse beroepsverenigingen, wat betekent dat zij moeten voldoen aan specifieke eisen. Jaarlijkse opleidingen, bijscholing, supervisie en intervisie zijn minimale vereisten om de kwaliteit te waarborgen. Bovendien moeten alle psychologen en therapeuten zich houden aan een gedragscode en zijn ze aangesloten bij een klachtencommissie. Deze informatie is te vinden op het profiel van de psycholoog of therapeut. Doordat onze professionals aan deze eisen voldoen, worden ze vergoed door veel zorgverzekeringen.


GOB Leiden werkt o.a. samen met: