Psychosociale therapie, counselling en inzicht

Psychosociale therapie, counselling en coaching is een effectieve vorm van hulpverlening waarbij je d.m.v. gesprekken jouw problemen inzichtelijk worden gemaakt.

Hierbij wordt er onder andere gekeken naar de gevoelsmatige kant, jouw unieke gedachtengang en gedrag ten tijde van het problemen, nare en/of moeilijke situatie/gebeurtenis. Ook wordt er gekeken waar het mogelijk is ontstaan om je zo nog meer inzicht(en) te geven. 

Wanneer je hier meer inzicht in hebt in, kun je je gevoelens ook beter een plek geven. Je begrijpt immers hoe het komt en welk effect het heeft gehad op jou en je omgeving. Soms veranderd hierdoor je automatisch je houding, gevoel en gedrag waardoor je problemen aanzienlijk verminderen.

Vervolgens ga werken aan een betere manier van het omgaan met deze problemen. Dit wordt gedaan middels coaching. Dit stuk kan dan praktisch, concreet en oplossingsgericht worden ingezet. 

Het doel van therapie, counselling en coaching is o.a. dat er gewerkt wordt aan het weer in evenwicht krijgen van je gevoelens, gedachtes en gedrag.

Hierbij is de vertrouwensband erg belangrijk. Gesprekken die worden gevoerd zijn no-nonsense. Je komt immers met een probleem en je wilt er een oplossing voor. 

Wat kan je van mij onder andere verwachten:

  • Ik ben objectief en respectvol
  • Er wordt echt naar jou geluisterd
  • Problemen worden inzichtelijk gemaakt
  • Je wordt gestimuleerd om ook zelf oplossingen te vinden
  • Er wordt een veilige omgeving geboden
  • Er is wederzijds vertrouwen

Wanneer is psychosociale therapie en counselling toepasbaar?

Bij allerlei problemen op het gebied van werk, in je relatie of andere privé aangelegenheden waarbij je uit evenwicht geraakt bent. Gesprekstherapie kan hierbij helpen om weer balans te vinden. Het is echter niet alleen bij al bestaande problemen toepasbaar. Je kunt het ook preventief gebruiken om juist te voorkomen dat iets een probleem wordt.

Je kunt psychosociale therapie en counselling o.a. gebruiken wanneer:

– je relatieproblemen hebt waar je samen niet uit komt
– je uit balans bent, last van stress, overspannenheid, burn-out of in een re-integratiefase zit
– je maar niet uit de sleur geraakt
– je onrustig of licht depressief voelt
– er ingrijpende veranderingen in leefsituatie of werk zijn
– je maar niet tot actie komt
– je problemen binnen het gezin ervaart
– je levensvraagstukken hebt
– het aangaan of behouden van een relatie niet lukt

Wat is het verschil tussen counselling en coaching?

Bij counselling ligt de nadruk op inzicht en het aanspreken van je eigen vermogen om problemen op te lossen. Dit heeft als voordeel dat de oplossingen die er worden gevonden meer bij  jou passen en zodoende ook beter eigen gemaakt worden. Natuurlijk geef ik ook aanwijzingen zeker wanneer ik merk dat je vast bent gelopen. Daarnaast proberen we ook samen om jouw gevoelens, gedachten en gedrag inzichtelijk te krijgen. Het is namelijk belangrijk om deze op eenzelfde lijn te krijgen.

Coaching is aan de andere kan veel meer gericht om een client te helpen zich in een bepaalde richting te ontwikkelen en dus is coaching actiegericht vanuit het hier en nu en naar de toekomst. Over het algemeen stelt een client een helder doel. De coach helpt om dat doel te bereiken door de juiste handvatten aan te reiken. Coaching kun je ook zien als een soort stok achter de deur. Soms lukt het niet om de gestelde doelen te behalen. Samen proberen we inzichtelijk te krijgen waar je tegenloopt, wat het maakt waar je tegen aanloopt en wat je nodig hebt om verder te komen. Counselling en coaching zijn dus complementair aan elkaar. Beide methoden vullen elkaar goed aan. 

Wat mag je van een counsellor verwachten?

– hij is een professionele hulpverlener die helpt om oplossingsgericht te werken
– hij legt het accent op de vertrouwensrelatie tussen hem en de cliënt
– hij respecteert het recht van de cliënt om zijn of haar eigen beslissingen te nemen
– hij behandelt alles wat tussen hem en de cliënt plaatsvindt met respect en geheimhouding
– hij analyseert en controleert regelmatig zijn eigen vaardigheden, ervaringen en praktijkvoering
– hij misbruikt opleiding, vaardigheden, ervaring en positie van vertrouwen in emotioneel, seksueel of financieel opzicht niet

Wil je ervaren of counselling iets voor jou is en mogelijk voor jou iet kan betekenen? Neem dan contact met mij op. In een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek kun je ervaren hoe counselling werkt en hoe je het in jouw situatie kunt inzetten.

FAQ